Veganlegg

By | Tjenester, Veg & Jernbane
Veganlegg Aas-Jakobsen Trondheim har prosjektert veganlegg i en rekke år og har i dag en betydelig referanse og kompetanse innenfor veganlegg med varierende kompleksitet. Vi har erfaring med en rekke...
Read More

Nyprosjektering av bruer

By | Bru, Tjenester
Nyprosjektering av bruer Stål Aas-Jakobsen Trondheim prosjekterer alle typer stålkonstruksjoner innen firmaets forretningsområder i henhold til gjeldende dimensjoneringsstandarder. I prosjekteringen benyttes anerkjente ståldimensjoneringsverktøy i tillegg til egenutviklede programmer. Aas-Jakobsen Trondheim...
Read More

Nybygg

By | Bygg, Tjenester
Nybygg Aas-Jakobsen Trondheim har lang tradisjon med å prosjektere nybygg for både offentlige og private oppdragsgivere og vi kan bistå i alle faser av et prosjekt fra konseptutvikling, tilbudsfasen og...
Read More

Jernbaneanlegg

By | Tjenester, Veg & Jernbane
Jernbaneanlegg Aas-Jakobsen Trondheim har prosjektert en rekke jernbanebruer og betongtunneler/underganger for jernbanetrafikk. Vi har i dag en betydelig referanse og kompetanse innenfor jernbaneanlegg, inklusive prosjektering/prosjektledelse av kryssingsspor og godsterminaler/stasjoner. Aas-Jakobsen...
Read More

Statiske og dynamiske analyser

By | Bru, Tjenester
Statiske og dynamiske analyser Sentralt i ethvert prosjekt som inneholder store konstruksjoner er at det må gjøres detaljerte beregninger/analyser. Resultatene av analysene brukes til å dimensjonere konstruksjonen slik at oppdragsgivers...
Read More

Mulighetsstudier

By | Bygg, Tjenester
Mulighetsstudier Et mulighetsstudie defineres ofte som en utredning som belyser potensiale og begrensninger i et konkret bygg, eller på en eiendom. Eiendommen kan være bebygd eller ubebygd. I forbindelse med...
Read More