Statiske og dynamiske analyser

Sentralt i ethvert prosjekt som inneholder store konstruksjoner er at det må gjøres detaljerte beregninger/analyser. Resultatene av analysene brukes til å dimensjonere konstruksjonen slik at oppdragsgivers og myndighetens krav til konstruksjonen er oppfylt.

Basert på erfaring og konstruksjonsforståelse trekker vi ut det essensielle innholdet og lager en elementmodell som representerer konstruksjonen best mulig. Målet er å reprodusere den virkelige konstruksjonsoppførselen, både for statiske og dynamiske laster.

Aas-Jakobsen Trondheim har laget modeller og analysert et bredt utvalg av konstruksjonstyper – fra enkle støttemurer til store brukonstruksjoner.

MARKEDSOMRÅDE

BRU

KONTAKTPERSON

Rolf Mære
Avdelingsleder samferdsel
ram@aajt.no
+47 995 05 725