Sammen finner vi gode løsninger

Aas-Jakobsen Trondheim er totalleverandør av prosjekteringstjenester. Ved gjennomføring av store areal- og samferdselsanlegg benytter vi ressurspersoner fra flere firma. Både fra nettverket i Trondheim, Aas-Jakobsen-ViaNova nettverket og fra andre faste samarbeidspartnere. Vi har valgt å beholde mindre og selvstendige enheter fremfor å utvikle ett stort integrert rådgivningsfirma.

Vårt firmanettverk og samarbeidspartnere har i de senere år vært engasjert i flere store og komplekse samferdselsanlegg over hele Norge hvor vi har arbeidet med utredning, konseptutvikling, konsekvensutredninger, kommunedelplaner, hovedplaner, detaljplaner, reguleringsplaner, byggeplaner og konkurransegrunnlag.

Nettverksfirmaene har stort fokus på faglig kompetanse. Sammen søker vi komplekse oppdrag med tekniske utfordringer, som vi løser ved å benytte spesialister og ressurspersoner innen de forskjellige fagfelt. Utfordringene dette gir, sammen med fokus på fag og fornøyde oppdragsgivere, har sørget for at vi har kommet i en ledende posisjon i bransjen innen våre fagområder og sammen som nettverk. Erfaringer  viser at denne strategien har vært svært vellykket.

I tillegg til nettverksfirmaene har vi utviklet et tett og fast samarbeid med en rekke samarbeidspartnere som sikrer en bred og solid kompetanse innenfor alle nødvendige fagfelt. Dette gir oss en unik mulighet til å skreddersy prosjektorganisering og kompetanse avhengig av behov i de enkelte prosjekt og på tvers av markedsområder.


KONTAKTPERSON

Ola Garli
Daglig leder
olg@aajt.no
+47 905 31 757