Aas-Jakobsen AS

Aas-Jakobsen er vårt moderselskap og har kontorer i Oslo.  Samarbeidsavtaler gjør at vi kan spille på hverandre når dette er hensiktsmessig.

Aas-Jakobsen er et ledende rådgiverselskap innen bygg og anlegg, med spesialfelt innen byggeteknikk og tverrfaglig kompetanse og utfører oppdrag i hele landet, både små og enkle oppdrag og store, komplekse tverrfaglige prosjekter. Med omtrent 135 ansatte er Aas-Jakobsen store nok til å være ett av de største og ledende fagmiljøene innen byggteknikk, samtidig er de ikke større enn at de har en fleksibel og effektiv organisasjon som også takler de små oppdrag raskt og effektivt.

KONTAKTPERSON

Trond Hagen
Administrerende Direktør
tah@aaj.no
+47 22 51 31 00
+47 917 83 600