Rehabilitering av bruer og kaier

Behovet for drift og vedlikehold eller fornyelse viser seg under inspeksjonen. Aas-Jakobsen Trondheim har lang og bred erfaring med vedlikeholdsprosjektering og utarbeidelse av tilbudsdokumenter for rehabilitering av alle typer bruer og kaier.

Vedlikeholdsprosjektering varierer i omfang avhengig av størrelse på konstruksjonen og kompleksiteten i utførelsen av arbeidet. I noen tilfeller skal det prosjekteres og lages konkurransegrunnlag på enkelte elementer på flere mindre bruer, noen ganger prosjekteres det for fugeutskiftning eller utskifting av rekkverk på en bru, mens andre ganger kan det innebære å prosjektere fullt vedlikehold av hele brua eller kaianlegget. For alle bruene starter det med en hovedinspeksjon med rapport, deretter påfølgende spesialinspeksjon med ytterligere materialprøving ved behov, vedlikeholdsprosjektering, analyser og klassifisering og oppfølging underveis i byggetiden.

MARKEDSOMRÅDE

BRU

KONTAKTPERSON

Rolf Mære
Avdelingsleder samferdsel
ram@aajt.no
+47 995 05 725