Prosjektering og prosjekteringsledelse

Aas-Jakobsen Trondheim har gjennom en rekke samferdselsprosjekter opparbeidet brederfaring med å lede svært krevende prosjekteringsoppgaver. Vi har bygget opp prosjekteringslederkompetanse som sammen med Nettverket og våre samarbeidspartnere styrer og gjennomfører tverrfaglige prosjekter fra tidlig utredningsfase til komplette byggeplaner for våre oppdragsgivere.

Vi legger vekt på prosjekteringsledelse med faglig forankring i de fag som er kostnadsdrivere og premissgivere i prosjektet, kombinert med god tverrfaglig forståelse slik at løsningene blir balanserte og helhetlige.

Vi jobber aktivt med grunnlag og premissavklaringer i tidlig fase og forankring av disse i prosjekteringsforutsetninger. Dette gir rasjonell prosjektgjennomføring og et robust grunnlag for prosjekter som skal videreføres i nye planfaser eller skal til utførelse.

MARKEDSOMRÅDE

BRU
VEG & JERNBANE

KONTAKTPERSON

Rolf Mære
Avdelingsleder samferdsel
ram@aajt.no
+47 995 05 725