Utviklingsprosjekt baneendefelt med prefabrikkerte betongdekker

Utviklingsprosjekt med tanke på å effektivisere utstøpingen av baneendefelt. Fokus på tid, kvalitet og kostnad. Spesielt ble et alternativ med bruk av prefabrikkerte betongdekker i stedet for tradisjonell plass-støpte betongdekker på baneendefelt på rullebaner på flyplasser utredet.
Prosjekteringsleder, løsningsutvikler
Prosjektet var et utviklingsprosjekt med å vurdere alternative løsninger til et konvensjonelt plass-støpt betongdekkestøp. Prefabrikkerte betongelementdekker ble utredet. Det ble også utført et prøveprosjekt med utstøping av betongelementdekker, lessing, transport og lossing fra båt med håndtering og montering av betongelementer med en container-truck på et avrettet underlag.
Utviklende prosjekt med en kompleks sammensetning av flere utfordrende faktorer.

Klikk på bilde for full størrelse

FAKTA

Prosjektnavn:
Baneendefelt på flyplasser med prefabrikerte betongdekker

Prosjektperiode:
2016

Byggherre:
Avinor AS

Oppdragsgiver:
Avinor AS

Omfang/kostnadsramme:
Ca. 1,0 MNOK

Samarbeidspartnere
Avinor og Betongelementforreningen

TJENESTER FLYPLASS

KONTAKTPERSON FLYPLASS