Baneendefelt på flyplasser med prefabrikerte betongdekker

Utviklingsprosjekt med tanke på å effektivisere utstøpingen av baneendefelt. Fokus på tid, kvalitet og kostnad. Spesielt ble et alternativ med bruk av prefabrikkerte betongdekker i stedet for tradisjonell plass-støpte betongdekker på baneendefelt på rullebaner på flyplasser utredet.
Prosjekteringsleder, løsningsutvikler
Prosjektet var et utviklingsprosjekt med å vurdere alternative løsninger til et konvensjonelt plass-støpt betongdekkestøp. Prefabrikkerte betongelementdekker ble utredet. Det ble også utført et prøveprosjekt med utstøping av betongelementdekker, lessing, transport og lossing fra båt med håndtering og montering av betongelementer med en container-truck på et avrettet underlag.
Detaljert gjennomgang av hele planleggings- og produksjonsprosessen for en prefabrikkert betongelemntløsning. Krav til avretting under betongelementene er en betydelig utfordring og dermed også en risiko for et slikt prosjekt. Logistikk i forhold produksjonssted, transport, mellomlagring og montering av elementer.
Utviklende prosjekt med en kompleks sammensetning av flere utfordrende faktorer.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  Utviklingsprosjekt baneendefelt med prefabrikkerte betongdekker
 • Prosjektperiode:
  2016
 • Byggherre:
  Avinor AS
 • Oppdragsgiver:
  Avinor AS
 • Omfang/kostnadsramme:
  Ca. 1,0 MNOK

TJENESTER Flyplass

KONTAKTPERSON