Tverlandsbrua

Ny rv. 80 forbi Hopen har gitt bedre fremkommelighet, trafikksikkerhet og bo- og nærmiljø. Et rasutsatt punkt ved Hopshamran unngås og vegen mellom Fauske og Bodø blir om lag to kilometer kortere.
Aas-Jakobsen har vært hovedkonsulent for Statens vegvesen på byggeplan for konstruksjon. Vi har bla. utført skisseprosjekt, forprosjekt, dynamisk analyse for vind og jordskjelv, detaljprosjektering med konkurransegrunnlag og oppfølging i byggetiden.
Tverlandsbrua er ei fritt frambygg bru (FFB) for 4-felts vei samt g/s-bane. Brua har to hovedspenn, 180m og 165m, og en totallengde på 670m. Brua bygges med 3 FFB-akser samt et sidespenn på 148 m fordelt på 3 spenn. Brua fundamenteres med 4 forskjellige løsninger: FFB-akser: -borede pilarer til kote -12,0 (A2) -senkekasse på kote -30,0 (A3) -direkte på berg/skjær i sjøen (A4) Sidespenn: -pelegrupper med stålrørspeler (A5-7)
Brua ble åpnet av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 9. november 2013.

Klikk på bilde for full størrelse

FAKTA

Prosjektnavn:
Rv. 80 Tverlandsbrua,
Nordland fylke

Prosjektperiode:
2009-2013

Byggherre:
Statens vegvesen Region Nord

Oppdragsgiver:
Statens vegvesen Region Nord

Omfang/kostnadsramme:
Totalt 670m lang bru for 4-felts veg og g/s-veg. Entreprisekostnad ca. 300 mill.

TJENESTER BRU

KONTAKTPERSON

Rolf Mære
Avdelingsleder samferdsel
ram@aajt.no
+47 995 05 725