Trondheim lufthavn Værnes – Apron vest

Nye flyoppstillingsplasser ved Trondheim Lufthavn Værnes. Inngår i terminalutviklingsprosjektet TU2013.
Prosjekteringsledelse Byggeplan Konkurransegrunnlag Arbeidstegninger Oppfølging i byggeperioden
Prosjektet omfatter bygging av 7 nye flyoppstillingsplasser på området mellom Nordlandsbanen og E6.

Følgende konstruksjoner inngår:
• 150 m betongtunnel for Nordlandsbanen
• 150 m støttemur på hver side av Værnes holdeplass
• Grunnarbeid og fundamenter for terminal og stasjonsbygg.
• Ny plattform for Værnes holdeplass
• Midlertidig plattform for Værnes holdeplass Betongtunnel for Dovrebanen og plattformer forberedes for fremtidig dobbeltsporet bane under takse- og rullebanen.
Krevende prosjekt med å utvikle løsninger som hensyntar togtrafikk og flytrafikk i normal drift innenfor avsatt tid og kostnad.

Klikk på bilde for full størrelse

FAKTA

Prosjektnavn:
Trondheim lufthavn Værnes - Apron vest

Prosjektperiode:
2010 - 2013

Byggherre:
Avinor AS

Oppdragsgiver:
Avinor AS

Omfang/kostnadsramme:
5,0 MNOK

TJENESTER FLYPLASS

KONTAKTPERSON FLYPLASS