Trondheim lufthavn Værnes - Apron vest

Nye flyoppstillingsplasser ved Trondheim Lufthavn Værnes. Inngår i terminalutviklingsprosjektet TU2013.
Prosjekteringsledelse Byggeplan Konkurransegrunnlag Arbeidstegninger Oppfølging i byggeperioden
Prosjektet omfatter bygging av 7 nye flyoppstillingsplasser på området mellom Nordlandsbanen og E6.

Følgende konstruksjoner inngår:
• 150 m betongtunnel for Nordlandsbanen
• 150 m støttemur på hver side av Værnes holdeplass
• Grunnarbeid og fundamenter for terminal og stasjonsbygg.
• Ny plattform for Værnes holdeplass
• Midlertidig plattform for Værnes holdeplass Betongtunnel for Dovrebanen og plattformer forberedes for fremtidig dobbeltsporet bane under takse- og rullebanen.
• Tunnelen ble bygget over jernbane i full drift
• Tunnel med spennarmert dekke, spennvidde: ca. 21 m
• Opprettholdelse av infrastruktur og trafikk i anleggsperioden
• Risikoanalyser og dimensjonering for togbrann
Krevende prosjekt med å utvikle løsninger som hensyntar togtrafikk og flytrafikk i normal drift innenfor avsatt tid og kostnad.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  Trondheim lufthavn Værnes – Apron vest
 • Prosjektperiode:
  2010 - 2013
 • Byggherre:
  Avinor AS
 • Oppdragsgiver:
  Avinor AS
 • Samarbeidspartnere:
 • Omfang/kostnadsramme:
  5,0 MNOK

TJENESTER Flyplass

KONTAKTPERSON