Surnadal barne og ungdomsskule, massivtre

Nytt skolebygg skal bygges inntil eksisterende ungdomsskole. Eksisterende bygg på 5.000 kvadratmeter skal rehabiliteres og bygges om for å tilpasse skolebygningen til en ny samlet barne- og ungdomsskole. Den nye delen bygges i massivtre og utgjør 3.300 kvadratmeter. Barneskolen har 260 elever og ungdomsskolen i overkant av 200 elever
Aas-Jakobsen Trondheim har vært RIB i prosjektet med ansvar for statiske beregninger, produksjonsmodell i 3D, montasjetegninger og oppfølging i byggeperioden.

Klikk på bilde for full størrelse

FAKTA

Prosjektnavn:
Surnadal barne og ungdomsskule, massivtre

Prosjektperiode:
2020 - 2021

Byggherre:
Surnadal kommune

Oppdragsgiver:
Woodcon AS

Omfang/kostnadsramme:
Ca. 140 MNOK

Samarbeidspartnere
On Arkitekter og Ingeniører AS

TJENESTER BYGG

KONTAKTPERSON BYGG

Bent Olav Aasen
Avdelingsleder bygg
boa@aajt.no
+47 992 78 552