Skien videregående skole

Telemark fylkeskommune har engasjert Skanska for å etablere en ny videregående skole i Skien som skal ha en kapasitet på ca 1050 elever og 160 ansatte. Skolen blir etablert Klosterøya som er et tidligere industriområde. Deler av dette tradisjonsrike industrimiljøet skal bevares og integreres som en del av den nye skolen.
Aas-Jakobsen Trondheim har stått for byggteknisk prosjektering.
Prosjektomfang:
Prosjektet omfatter konstruksjonsmessig ansvar for skolens råbygg. Skolen har et samlet areal på ca. 22 000 m2. Bygget blir delvis direktefundamentert og delvis på peler. Bygget utføres med plasstøpte betongkonstruksjoner, bæresystem i stål samt etasjeskillere og tak av hulldekker.
Spesielle utfordringer:
• Jordskjelvdimensjonering
• Utfordrende grunnforhold
• Tilpasning mot eksisterende konstruksjoner
• Stabilitetsvurderinger ved rivning av eksisterende konstruksjoner.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  Skien videregående skole
 • Prosjektperiode:
  2015-2018
 • Byggherre:
  Telemark fylkeskommune
 • Oppdragsgiver:
  Skanska Norge AS
 • Kort oppsummert:
  Etablering av ny videregående skole i Skien.
 • Omfang/kostnadsramme:
  700 MNOK

TJENESTER Bygg

KONTAKTPERSON

Bent Olav Aasen
Avdelingsleder bygg
boa@aajt.no
+47 992 78 552