Returkraft, Kristiansand

Etablering av avfallsforbrenningsanlegg med produksjon av elkraft
Aas-Jakobsen Trondheim har stått for byggteknisk prosjektering samt prosjekteringsledelse og koordinering BIM.
Prosjektomfang:
Vi utførte prosjekteringsledelse, koordinering mot prosessleverandøren, statiske beregninger og tegninger for all plasstøpt betong. Blant annet ble det utført 3 glidstøper. Prosjektet omfattet bygging av et forbrenningsanlegg med kapasitet på ca. 130 000 tonn restavfall pr år. Anlegget produserer fjernvarme til ca. 250 GWh og elektrisk kraft på ca. 90 GWh pr. år. Ca. 15% av dette (14 GWh) forbrukes internt på anlegget. Totalt volum plasstøpt betong: ca. 13000 m3

Klikk på bilde for full størrelse

FAKTA

Prosjektnavn:
Returkraft, Kristiansand

Prosjektperiode:
2008 - 2010

Byggherre:
Returkraft AS

Oppdragsgiver:
Veidekke ASA

Omfang/kostnadsramme:
1500 MNOK

TJENESTER BYGG

KONTAKTPERSON BYGG

Bent Olav Aasen
Avdelingsleder bygg
boa@aajt.no
+47 992 78 552