Returkraft, Kristiansand

Etablering av avfallsforbrenningsanlegg med produksjon av elkraft
Aas-Jakobsen Trondheim har stått for byggteknisk prosjektering samt prosjekteringsledelse og koordinering BIM.
Prosjektomfang:
Vi utførte prosjekteringsledelse, koordinering mot prosessleverandøren, statiske beregninger og tegninger for all plasstøpt betong. Blant annet ble det utført 3 glidstøper. Prosjektet omfattet bygging av et forbrenningsanlegg med kapasitet på ca. 130 000 tonn restavfall pr år. Anlegget produserer fjernvarme til ca. 250 GWh og elektrisk kraft på ca. 90 GWh pr. år. Ca. 15% av dette (14 GWh) forbrukes internt på anlegget. Totalt volum plasstøpt betong: ca. 13000 m3

Klikk på bilde for full størrelse