Rehabilitering av baneendefelt øst

Rehabilitering av betongendefelt øst RWY 09-27.
Prosjektering av baneendefelt – betongdekke med tilhørende infrastruktur
• Prosjekteringsledelse
• Konkurransegrunnlag
• Byggeplan
• Arbeidstegninger
• Oppfølging i byggeperioden
Prosjektet omfattet rehabilitering av betongdekke for baneendefelt øst. Følgende arbeider inngikk:
• Riving av eksisterende betongdekke
• Etablering av trekkerørsføringer for nytt lysanlegg
• Oppfylling og avretting for nytt betongdekke
• Plass-støpt betongdekke, lengde 412 m bredde 44 – 59 m, totalt areal = 19 100 m2.
Et prosjekt som ble utført innenfor avtalte tidsfrister og kostnadsramme.

Klikk på bilde for full størrelse

FAKTA

Prosjektnavn:
Trondheim lufthavn Værnes, rehabilitering av baneende øst

Prosjektperiode:
2016 - 2017

Byggherre:
Avinor AS

Oppdragsgiver:
Avinor AS

Omfang/kostnadsramme:
Ca. 2,0 MNOK

TJENESTER FLYPLASS

KONTAKTPERSON FLYPLASS