Trondheim lufthavn Værnes, rehabilitering av baneende øst

Rehabilitering av betongendefelt øst RWY 09-27.
Prosjektering av baneendefelt - betongdekke med tilhørende infrastruktur
• Prosjekteringsledelse
• Konkurransegrunnlag
• Byggeplan
• Arbeidstegninger
• Oppfølging i byggeperioden
Prosjektet omfattet rehabilitering av betongdekke for baneendefelt øst. Følgende arbeider inngikk:
• Riving av eksisterende betongdekke
• Etablering av trekkerørsføringer for nytt lysanlegg
• Oppfylling og avretting for nytt betongdekke
• Plass-støpt betongdekke, lengde 412 m bredde 44 – 59 m, totalt areal = 19 100 m2.
• Tilpasse ny løsning til eksisterende forhold som ble avdekket etter riving/fjerning
• Tilpasse løsning med trekkerør til alle lyspunkter
• Produksjonskapasitet av betong og logistikk var viktige suksessfaktorer
• Prosjektet ble gjennomført som nattarbeid med redusert banelengde og lufthavn i drift
• Risiko med store nedbørsmengder ved støping
Et prosjekt som ble utført innenfor avtalte tidsfrister og kostnadsramme.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  Rehabilitering av baneendefelt øst
 • Prosjektperiode:
  2016 - 2017
 • Byggherre:
  Avinor AS
 • Oppdragsgiver:
  Avinor AS
 • Omfang/kostnadsramme:
  Ca. 2,0 MNOK

TJENESTER Flyplass

KONTAKTPERSON