Nygård sykehjem, massivtre

Nygård sykehjem i Sandefjord får en ny fløyen blir på totalt cirka 7.500 kvadratmeter og får 72 beboerrom. Bygget oppføres i miljøvennlig massivtre over tre etasjer med kjeller i betong under halve bygget. Dagens bygningsmasse som skal rehabiliteres er på ca 10.000 kvadratmeter og får 108 beboerrom.
Aas-Jakobsen Trondheim er RIB i prosjektet og har ansvar for statiske beregninger, produksjonsmodell i 3D, montasjetegninger og oppfølging i byggeperioden.
Spesielle utfordringer og miljøtiltak:
– Prosjektering av løsninger for minst mulig klimagassutslipp
– Detaljprosjektering av massivtrekonstruksjoner med knutepunkter
Bæresystemet i massivtre i nybygget bidrar til reduserte klimagassutslipp og de nye tekniske anleggene sammen med tilleggsisolering vil redusere energibehovet betydelig. Solceller på taket til nybygget og eksisterende bygg vil dekke store deler av byggets energibehov.

Klikk på bilde for full størrelse

FAKTA

Prosjektnavn:
Nygård sykehjem, massivtre

Prosjektperiode:
2020 – 2023

Byggherre:
Sandefjord kommune

Oppdragsgiver:
Woodcon AS

Omfang/kostnadsramme:
Ca. 386 MNOK

Samarbeidspartnere
Planforum Arkitekter

TJENESTER BYGG

KONTAKTPERSON BYGG

Bent Olav Aasen
Avdelingsleder bygg
boa@aajt.no
+47 992 78 552