NTNU Campussamling, Trondheim

NTNU skal samlokalisere universitet i Trondheim på Gløshaugen. Dette medfører at alle dagens funksjoner på Dragvoll flyttes til Gløshaugen. Det skal etableres 137 000 m² nye areal på Gløshaugen. Prosjektet vil bestå av både nybygg og transformasjoner av eksisterende bygg
Hovedrådgiver for prosjektet er Rambøll AS. Aas-Jakobsen er underleverandør til Rambøll hvor disiplinleder for RIB-tjenester på hele prosjektet ivaretas av Aas-Jakobsen. Rambøll vil også delta som RIB

Klikk på bilde for full størrelse

FAKTA

Prosjektnavn:
NTNU Campussamling, Trondheim

Prosjektperiode:
2020-2029

Byggherre:
NTNU

Oppdragsgiver:
Statsbygg

Omfang/kostnadsramme:
Ca. NOK 12 milliarder

Samarbeidspartnere
Samarbeidspartnere
• CF Møller
• Rambøll AS
• Fabel arkitekter AS
• Oslo Works AS
• Rolvung og Brøndsted
• Mtre

TJENESTER BYGG

KONTAKTPERSON BYGG

Bent Olav Aasen
Avdelingsleder bygg
boa@aajt.no
+47 992 78 552