Kaupanger Vitensenter, massivtre

Vitensenteret i Kaupanger i Sogn og Fjordane har fått navnet ViteMeir, og retter seg i hovedsak mot barnehager, skoler og alle andre som ønsker seg mer realfagskompetanse. Vitensentret skal inspirere barn og voksne til å utforske og søke ny kunnskap, og samarbeider med skoleverket om å utvikle kunnskap som samfunnet og næringslivet trenger i framtiden.
Aas-Jakobsen Trondheim har vært RIB i prosjektet og hatt ansvar for:
– Statiske beregninger
– Produksjonsmodell i 3D
– Montasjetegninger
– Oppfølging i byggeperioden
Prosjektet ligger på Kaupanger, like ved Rv 5, og har et samlet areal på 3.600 kvadratmeter BRA samt carport og vaskehall for tunge kjøretøy. Bygget skal inneholde Vitensenter samt nye lokaler for transport og logistikk, yrkessjåførfag, og anleggsteknikk til Sogndal videregående skole. Dette er blitt et massivtrebygg med fokus på både CO2 avtrykk og miljøprofil i løsninger og materialbruk.
Spesielle utfordringer og miljøtiltak:
– Prosjektering av løsninger for minst mulig klimagassutslipp.
– Detaljprosjektering av massivtrekonstruksjoner med knutepunkter.

Klikk på bilde for full størrelse

FAKTA

Prosjektnavn:
Kaupanger Vitensenter, massivtre

Prosjektperiode:
2020 – 2021

Byggherre:
Vestland fylkeskommune

Oppdragsgiver:
Woodcon AS

Omfang/kostnadsramme:
Ca. 100 MNOK

Samarbeidspartnere
Arkitektkontoret 4B

TJENESTER BYGG

KONTAKTPERSON BYGG

Bent Olav Aasen
Avdelingsleder bygg
boa@aajt.no
+47 992 78 552