InnovaNor

Nord-Norges største og mest moderne laksefabrikk åpnet høsten 2021.
Aas-Jakobsen Trondheim har vært RIB i prosjektet med ansvar for statiske beregninger, global stabilitet, arbeidstegninger og oppfølging i byggeperioden.
Byggingen av InnovaNor lakseslakteri i Senja kommune ble påbegynt i 2019, med prøveslakting høsten 2021. Samlet areal på 24 000 kvadratmeter og kapasiteten på mer enn 150.000 tonn laks pr. år. Dette er den største og mest moderne laksefabrikken i Nord-Norge.
Spesielle utfordringer og miljøtiltak:
– Prosjektering av løsninger mtp hygiene
– Optimalisering av betongkonstruksjoner
– Løsning for sjøpumpestasjon.

Klikk på bilde for full størrelse

FAKTA

Prosjektnavn:
InnovaNor lakseslakteri i Senja kommune

Prosjektperiode:
2018 – 2021

Byggherre:
SalMar AS

Oppdragsgiver:
HENT AS

Omfang/kostnadsramme:
Ca. 1500 MNOK

Samarbeidspartnere
Thommesen Arkitekter AS

TJENESTER BYGG

KONTAKTPERSON BYGG

Bent Olav Aasen
Avdelingsleder bygg
boa@aajt.no
+47 992 78 552