Hell omformerstasjon

Hell omformerstasjon skal forsyne de nye KL/AT-anleggene (kontaktledning/autotransformatorer) på Trønder- og Meråkerbanen med kjørestrøm.
Omformeren er en nødvendig forutsetning for å kunne klare overgangen fra dieseldrevet togmateriell til de mer miljøvennlige og stillegående elektriske person- og godstogene. Den er stor nok til på sikt å forsyne baneledningsnettet i store deler av Trøndelag.
Omformerstasjoner er bindeleddet mellom det ordinere elektriske forsyningsnettet og jernbanenettet. De produserer ikke elektrisk energi, men omformer energi fra “vanlig 50 Hz strøm” til “16,7 Hz togstrøm”. De to elektriske nettene opererer ikke på samme frekvens og spenningsnivå, og kan derfor ikke kobles sammen uten en omformer som bindeledd.

Klikk på bilde for full størrelse

FAKTA

Prosjektnavn:
Hell omformerstasjon

Prosjektperiode:
2020-2022

Byggherre:
Bane NOR

Oppdragsgiver:
PEAB Anlegg AS

Omfang/kostnadsramme:
Ca. NOK 240 millioner ekskl. mva. for hele prosjektet.

Samarbeidspartnere
Norconsult (arkitekt)

TJENESTER BYGG

KONTAKTPERSON BYGG

Bent Olav Aasen
Avdelingsleder bygg
boa@aajt.no
+47 992 78 552