E6 Svenningelv – Lien

E6 forbi Trofors har lenge vært en ulykkesbelastet flaskehals med smal vegbane og mange svinger. Ny trase ble først planlagt og regulert inn nærmere elva, men der var grunnforholdene så dårlige at traseen måtte flyttes høyere opp til sikrere terreng. I arbeidet med tilbudet ble det avdekket flere utfordrende områder i regulert løsning og det ble arbeidet hardt og målrettet for å optimalisere prosjektet. LNS hadde ikke det laveste tilbudet, men scoret høyest på kvalitet og leverte samlet det beste tilbudet.
Aas-Jakobsen Trondheim er hovedkonsulent og står for prosjekteringsledelsen i tillegg til prosjekteringen av konstruksjonene på prosjektet, samt deler av BIM-arbeidet.
Fra Svenningelv til Lien skal det bygges 10,1 kilometer ny vei i helt ny trase vest for dagens E6 på andre siden av Svenningelva og Vefsna. Det nye veianlegget får 90 sone, to store bruer og to tunneler, samt nytt kryss til tettstedet Trofors i Grane kommune.
Det legges opp til mobilisering og forberedende arbeid fram til jul og byggestart like over nyåret 2022. Veien skal etter planen tas i bruk i oktober 2025.

Klikk på bilde for full størrelse

FAKTA

Prosjektnavn:
E6 Svenningelv - Lien, Helgeland

Prosjektperiode:
2021-2025

Byggherre:
Statens vegvesen Utbygging

Oppdragsgiver:
Leonhard Nilsen og Sønner AS

Omfang/kostnadsramme:
Ca. NOK 1,4 milliarder

Samarbeidspartnere
ViaNova Trondheim AS
ViaNova AS
Plan Arkitekter AS
NGI
Natur og samfunn AS
Brekke og Strand Akustikk
Norconsult

Suksess
Blant de største utfordringene ligger to kryssinger av Nordlandsbanen, samt bygging av vei gjennom områder med dårlig grunn, myr og syredannende berggrunn der den nye traséen går igjennom de gamle gruvene i Svenningåsen. Det er også satt stort fokus på ytre miljø og løsningene som er knyttet til krysningene av det vernede Vefsna-vassdraget.

TJENESTER VEG & JERNBANE

KONTAKTPERSON BYGG

Rolf Mære
Avdelingsleder samferdsel
ram@aajt.no
+47 995 05 725