E6 Kvithammar – Åsen

Prosjektet E6 Kvithammar – Åsen er en del av Nye Veier Trøndelags utbygging avE6 mellom Ulsberg i sør og Åsen i nord. Utbyggingen har som mål å styrke trafikksikkerheten, forkorte reisetiden og stimulere til vekst og utvikling i det samlede Trøndelag. E6 Kvithammar – Åsen er en strekning på 19 km hvor det skal bygges firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t
Aas-Jakobsen Trondheim er hovedkonsulent og står for prosjekteringsledelsen i tillegg til prosjekteringen av konstruksjonene på prosjektet.
Sammen med Nye Veier, berørte kommuner og andre interessenter, skal Hæhre Entreprenør og rådgivergruppen gjennom integrert samhandling utvikle, optimalisere og utarbeide reguleringsplan for E6-utbyggingen før byggestart av totalentreprisen. Det foreligger kommunedelplan på strekningen.
Prosjektet er nå inne i en konkretiseringsfase før eventuell kontrakt skrives før sommeren 2019.

Klikk på bilde for full størrelse

FAKTA

Prosjektnavn:
E6 Kvithammar - Åsen

Prosjektperiode:
2018-

Byggherre:
Nye Veier AS

Oppdragsgiver:
Hæhre Entreprenør AS

Omfang/kostnadsramme:
ca. 4 mrd. NOK eks. mva.

Samarbeidspartnere
ViaNova Trondheim
ViaNova
Selberg Arkitekter AS
NGI
ECT AS
Sweco Norge AS

Suksess
Dette er en test

TJENESTER VEG & JERNBANE

KONTAKTPERSON BYGG

Rolf Mære
Avdelingsleder samferdsel
ram@aajt.no
+47 995 05 725