E6 Kvithammar - Åsen

Prosjektet E6 Kvithammar - Åsen er en del av Nye Veier Trøndelags utbygging avE6 mellom Ulsberg i sør og Åsen i nord. Utbyggingen har som mål å styrke trafikksikkerheten, forkorte reisetiden og stimulere til vekst og utvikling i det samlede Trøndelag. E6 Kvithammar - Åsen er en strekning på 19 km hvor det skal bygges firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t
Aas-Jakobsen Trondheim er hovedkonsulent og står for prosjekteringsledelsen i tillegg til prosjekteringen av konstruksjonene på prosjektet.
Sammen med Nye Veier, berørte kommuner og andre interessenter, skal Hæhre Entreprenør og rådgivergruppen gjennom integrert samhandling utvikle, optimalisere og utarbeide reguleringsplan for E6-utbyggingen før byggestart av totalentreprisen. Det foreligger kommunedelplan på strekningen.
Følgende prestasjonsmål er fastsatt for E6 Kvithammar-Åsen:
• Realisere målet om en skade- og ulykkesfri anleggs- og driftsperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv.
• Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom samhandling og digitalisering.
• Minimere ulemper for alle trafikantgrupper i anleggs- og driftsperioden.
• Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø.
• Minimere midlertidig og permanent jordbruksbeslag.
• Nye Veier tar sikte på byggestart i siste halvdel av 2020 og veien skal etter planen være ferdig i 2025/2026.
Prosjektet er nå inne i en konkretiseringsfase før eventuell kontrakt skrives før sommeren 2019.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  E6 Kvithammar – Åsen
 • Prosjektperiode:
  2018-
 • Byggherre:
  Nye Veier AS
 • Oppdragsgiver:
  Hæhre Entreprenør AS
 • Omfang/kostnadsramme:
  ca. 4 mrd. NOK eks. mva.
 • Samarbeidspartnere:
  ViaNova Trondheim AS
  Selberg Arkitekter AS
  NGI
  ECT AS
  Sweco Norge AS

TJENESTER Veg & Jernbane

KONTAKTPERSON

Rolf Mære
Avdelingsleder samferdsel
ram@aajt.no
+47 995 05 725