E6 Kolomoen–Arnkvern

E6 Kolomoen-Arnkvern er et av prosjektene på strekningen E6 Kolomoen-Moelv med Nye Veier som byggherre. Totalentreprisen omfatter prosjektering, eventuelle reguleringsendringer og bygging av ca. 19 km firefelts E6 mellom Kolomoen og Arnkvern i Hedmark med tilhørende anlegg. Drift og vedlikehold av hele strekningen i 20 år er inkludert i kontrakten. Entreprenøren har ansvaret for all prosjektering og planlegging og har engasjert en rådgivergruppe for dette.
Rambøll Norge og Aas-Jakobsen Trondheim deler prosjektet med ca. 50 % hver. Aas-Jakobsen Trondheim står for prosjekteringsledelsen og har fagansvar for fagene konstruksjon, VA-anlegg, geoteknikk og geologi. Rambøll har fagansvar for fagene veg, elektro, plan og ytre miljø. Aas-Jakobsen Trondheim prosjekterer 27 av prosjektets 39 konstruksjoner.
Prosjektomfang:
• 19 km firefelts E6 med fartsgrense 110 km/t
• 4,3 km riks- og fylkesveger, inkl. ny Rv. 25 over Midtstranda i Åkersvika
• 5,2 km kommunale veger og g/s-veger
• Fire toplanskryss,
• Krysning av Rørosbanen
• Tre viltkrysninger og flere underganger for lokalveger

Klikk på bilde for full størrelse