E6 Helgeland sør

Helgeland sør er det andre av i alt tre kontraktsområder for pakken E6 Helgeland.
Entreprenøren har fått ansvar for all prosjektering og planlegging. Skanska er hovedentreprenør med Hæhre som underentreprenør på parsell 1 til 3. Hæhre har engasjert rådgivergruppen med Aas-Jakobsen Trondheim som hovedkonsulent for dette. Parsell 1 og 2 er opsjonsparseller.

Rådgivere fra nettverket:
• ViaNova Trondheim AS
• NGI
• ECT AS
• Selberg Arkitekter AS
• Brekke og Strand AS
• DHI Norway
Prosjektomfang:
Oppdraget omfatter prosjektering for byggeplan av delparsell 3 Lille Majavatn-Brenna. Strekningen er på 18,4 km og er den lengste parsellen i prosjektet. Aas-Jakobsen Trondheim har ansvar for prosjekteringsledelsen og prosjektering av alle konstruksjoner.
Spesielle utfordringer:
Anleggsteknisk krevende med bygging av ny E6 nær ved eller på dagens E6. Omreguleringer knyttet til optimalisering av vegtekniske løsninger og andre forbedringstiltak. Kort planleggingstid i forhold til bygging.

Klikk på bilde for full størrelse

FAKTA

Prosjektnavn:
E6 Helgeland sør

Prosjektperiode:
2015-2019

Byggherre:
Statens vegvesen Region nord

Oppdragsgiver:
Betonmast Hæhre Anlegg AS

Omfang/kostnadsramme:
Prosjektkostnad ca. MNOK 2.900

Suksess
Følgende konstruksjoner inngår:
• Bru over Nordre Bergerelv, betongplatebru
• Båtskardammen bru, betongkulvert
• Bru over Breiskarelv, betongplatebru

TJENESTER VEG & JERNBANE

KONTAKTPERSON BYGG

Rolf Mære
Avdelingsleder samferdsel
ram@aajt.no
+47 995 05 725