E6 Helgeland nord

Helgeland nord er det første av i alt tre kontraktsområder for pakken E6 Helgeland. Utbyggingen skjer gjennom en vegutviklingskontrakt der Statens vegvesen har kontrahert entreprenør for bygging av 62 km veg mellom Korgen og Bolna i Nordland. Drift av hele strekningen i 15 år er inkludert i kontrakten. Entreprenøren har fått ansvar for all prosjektering og planlegging og har engasjert en rådgivergruppe med Aas-Jakobsen Trondheim som hovedkonsulent for dette.
Prosjektomfang:
Oppdraget omfatter prosjektering for byggeplan av totalt 10 delparseller. Aas-Jakobsen Trondheim har hatt ansvar for prosjekteringsledelsen og prosjekteringen av konstruksjoner.
Følgende konstruksjoner inngår:
• Skamdalen bru, spennarmert platebru
• Langvassåga bru, stålkassebru
• Stillvassåga bru, spennarmert platebru
• Eiteråga bru, stålbjelkebru
• Lilleåga bru, betongplatebru
• Messingslet bru, stålbjelkebru
• Messingåga bru, spennarmert platebru
• Krokstrand bru, stålbjelkebru
Spesielle utfordringer:
Anleggsteknisk krevende med bygging av ny E6 nær ved eller på dagens E6. Omreguleringer knyttet til optimalisering av vegtekniske løsninger og andre forbedringstiltak. Omreguleringer av flere parseller fra 80 til 90 km/t i anleggsfasen. Kort planleggingstid i forhold til bygging.

Klikk på bilde for full størrelse