Rassikring Vest-Lofoten

Prosjektet omfatter rassikring av E10 mellom Solbjørnneset og Hamnøy i Vest-Lofoten. Strekningen er en del av Nasjonal turistveg Lofoten. Prosjektet ble tildelt en meget sterk tredjeplass i European Concrete Award 2016 i konkurranse med andre flotte anleggsprosjekter fra hele Europa og fikk også hedrende omtale for fremragende byggekunst av Betongtavlen 2015.
Prosjektomfang:
Prosjektet omfatter bygging av 4,5 km rassikret veg inkl. skredoverbygg og Hamnøytunnelen.
Følgende konstruksjoner inngår i prosjektet:
• Berget skredoverbygg, lengde 185 m
• Ølkonna I skredoverbygg, lengde 330 m.
• Ølkonna II skredoverbygg, lengde 140 m.
• Akkarvika skredoverbygg, lengde 290 m.
• Tunnelportaler for Hamnøytunnelen.
Spesielle utfordringer:
• Nasjonal turistveg.
• Store skredlaster.
• Varierende grunnforhold ved skredoverbyggene.
• Fundamentering direkte til berg eller på stålkjernepeler til berg.
• Horisontal stagforankring av skredoverbygg til berg.
• Trafikkavvikling i byggefasen.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  E10 Solbjørnneset-Hamnøy
 • Prosjektperiode:
  2010 - 2014
 • Byggherre:
  Statens vegvesen Region nord
 • Oppdragsgiver:
  Statens vegvesen Region nord
 • Samarbeidspartnere:
  Statens vegvesen Region nord
  Arkitekt Knut Hjeltnes AS
  Landskapsarkitektene Bjørbekk og Lindheim AS
  Multiconsult AS.
 • Omfang/kostnadsramme:
  Prosjektkostnad ca. 840 MNOK

TJENESTER Veg & Jernbane

KONTAKTPERSON

Rolf Mære
Avdelingsleder samferdsel
ram@aajt.no
+47 995 05 725