E10 Solbjørnneset-Hamnøy

Prosjektet omfatter rassikring av E10 mellom Solbjørnneset og Hamnøy i Vest-Lofoten. Strekningen er en del av Nasjonal turistveg Lofoten. Prosjektet ble tildelt en meget sterk tredjeplass i European Concrete Award 2016 i konkurranse med andre flotte anleggsprosjekter fra hele Europa og fikk også hedrende omtale for fremragende byggekunst av Betongtavlen 2015.
Prosjektomfang:
Prosjektet omfatter bygging av 4,5 km rassikret veg inkl. skredoverbygg og Hamnøytunnelen.
Følgende konstruksjoner inngår i prosjektet:
• Berget skredoverbygg, lengde 185 m
• Ølkonna I skredoverbygg, lengde 330 m.
• Ølkonna II skredoverbygg, lengde 140 m.
• Akkarvika skredoverbygg, lengde 290 m.
• Tunnelportaler for Hamnøytunnelen.

Klikk på bilde for full størrelse

FAKTA

Prosjektnavn:
Rassikring Vest-Lofoten

Prosjektperiode:
2010 - 2014

Byggherre:
Statens vegvesen Region nord

Oppdragsgiver:
Statens vegvesen Region nord

Omfang/kostnadsramme:
Prosjektkostnad ca. 840 MNOK

Samarbeidspartnere
Statens vegvesen Region nord
Arkitekt Knut Hjeltnes AS
Landskapsarkitektene Bjørbekk og Lindheim AS
Multiconsult AS.

TJENESTER BRU

KONTAKTPERSON

Rolf Mære
Avdelingsleder samferdsel
ram@aajt.no
+47 995 05 725