City Lade

Utvidelse og ombygging av kjøpesenteret City Lade
Aas-Jakobsen har bistått med byggteknisk prosjektering.
Prosjektomfang:
Prosjektet er på totalt 44.000 m2, og ble utført som totalentreprise. Prosjektet består av ny parkeringskjeller, samt ett nybygg på 10.000 m2 fordelt over to plan. Nybygget ble utført med prefabrikkerte betongelementer, med fasader av tegl. I eksisterende bygg ble butikkarealer delvis bygd om og det ble etablert en ny messaninetasje. Takkonstruksjonen ble bygd om og tilpasset ny messaninetasje. Etter utvidelsen har senteret ca. 70 butikker.
Spesielle utfordringer:
• Ombygging og tilpasning til eksisterende bygg.
• Kjøpesenter i drift i anleggsfasen.
• Vanskelige grunnforhold.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  City Lade, Trondheim
 • Prosjektperiode:
  2013-2014
 • Byggherre:
  TRONDOS SA
 • Oppdragsgiver:
  Veidekke Entreprenør AS
 • Kort oppsummert:
  Utvidelse og ombygging av kjøpesenteret City Lade
 • Omfang/kostnadsramme:
  340 MNOK

TJENESTER Bygg

KONTAKTPERSON

Bent Olav Aasen
Avdelingsleder bygg
boa@aajt.no
+47 992 78 552