City Lade, Trondheim

Utvidelse og ombygging av kjøpesenteret City Lade
Aas-Jakobsen har bistått med byggteknisk prosjektering.
Prosjektomfang:
Prosjektet er på totalt 44.000 m2, og ble utført som totalentreprise. Prosjektet består av ny parkeringskjeller, samt ett nybygg på 10.000 m2 fordelt over to plan. Nybygget ble utført med prefabrikkerte betongelementer, med fasader av tegl. I eksisterende bygg ble butikkarealer delvis bygd om og det ble etablert en ny messaninetasje. Takkonstruksjonen ble bygd om og tilpasset ny messaninetasje. Etter utvidelsen har senteret ca. 70 butikker.

Klikk på bilde for full størrelse

FAKTA

Prosjektnavn:
City Lade

Prosjektperiode:
2013-2014

Byggherre:
TRONDOS SA

Oppdragsgiver:
Veidekke Entreprenør AS

Omfang/kostnadsramme:
340 MNOK

TJENESTER BYGG

KONTAKTPERSON BYGG

Bent Olav Aasen
Avdelingsleder bygg
boa@aajt.no
+47 992 78 552