Årølia skole, massivtre

Den nye skolen blir på totalt cirka 5.500 kvadratmeter med et elevantall på 329. Bygget oppføres i miljøvennlig massivtre over to etasjer.
Bæresystemet i massivtre bidrar til reduserte klimagassutslipp. Bygget skal varmes opp ved bruk av energibrønner. Deler av skolen skal fungere som et lokalt kulturhus med sambruksarealer.

Klikk på bilde for full størrelse

FAKTA

Prosjektnavn:
Årølia skole, massivtre

Prosjektperiode:
2022

Byggherre:
Molde kommune

Oppdragsgiver:
Woodcon AS

Omfang/kostnadsramme:
Ca. NOK 235 millioner ekskl. mva. for hele prosjektet.

Samarbeidspartnere
Norconsult (arkitekt)

TJENESTER BYGG

KONTAKTPERSON BYGG

Bent Olav Aasen
Avdelingsleder bygg
boa@aajt.no
+47 992 78 552