Oppfølging på byggeplass

Aas-Jakobsen Trondheim har lang erfaring i å delta i oppfølging på byggeplass for de anlegg som vi har prosjektert. Sammen med oppdragsgiver har vi erfart at en proaktiv rolle på byggeplass er et positivt bidrag for å sikre kvalitet, fremdrift og kostnadsstyring. Vårt bidrag er hovedsakelig innen tekniske fag, men vi bidrar også innenfor gjennomføringsplaner og fremdrift, samt mer generell støtte til byggeledelsen.

Samlet har Aas-Jakobsen Trondheim og Nettverket betydelige ressurser og erfaring som gjør at vi kan mobilisere raskt og med presis kompetanse for å støtte oppdragsgiver på byggeplass.

MARKEDSOMRÅDE

BRU
BYGG
FLYPLASS
VEG & JERNBANE

KONTAKTPERSON

Rolf Mære
Avdelingsleder samferdsel
ram@aajt.no
+47 995 05 725