I tråd med vår visjon sammen lager vi gode løsninger som setter varige sporarbeider vi for en bærekraftig utvikling av samfunnet. Sammen med våre oppdragsgivere velger vi varige, miljøvennlige og energieffektive løsninger. I tillegg arbeider vi for å minimere miljøbelastningen fra egen virksomhet. Vi er bevisst vårt samfunnsansvar med tanke på hvordan vår virksomhet og våre prosjekter påvirker natur og nærmiljø.

Våre handlinger skal ikke kunne kritiseres på etisk grunnlag. Dette dreier seg om omdømme, troverdighet og langsiktighet. Vår kultur og vår integritet skal sikre at vi handler rett ovenfor kunder, oppdragsgivere, samarbeidspartnere, kollegaer, ansatte og samfunnet forøvrig.

For å sikre at vi har gode rutiner i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er vi Miljøfyrtårn-sertifisert. Dette innebærer at vi skal ha en organisasjon og et styringssystem som sikrer at vi kan hjelpe våre oppdragsgivere med å ta miljøvennlige valg. Vi har innarbeidet miljøstyring i oppdrag i vårt styringssystem og alle prosjekter skal ha en ytre miljø-koordinator som skal ivareta dette ansvaret.

Vi er også medlem av Grønt Punkt Norge.

 

KONTAKTPERSON

Ola Garli
Daglig leder
olg@aajt.no
+47 905 31 757