Kvalitet

Aas-Jakobsen Trondheim har og skal alltid ha fokus på å levere fra seg et produkt som oppfyller oppdragsgivernes krav og forventninger og som er i tråd med lover og regler.

I den senere tid har flere oppdragsgivere og samfunnet for øvrig i større grad stilt krav om at styringssystemet skal være godkjent i henhold til NS-EN ISO 9001:2015. ISO 9001 er et ledelsessystem for kvalitet og gir oppskriften på hvordan organisasjoner til enhver tid skal kunne tilby produkter og tjenester som oppfyller de krav til kvalitet som kundene forventer. ISO 9001 er et verktøy for å redusere feil, forhindre at feil gjentar seg og at mulige feil identifiseres før de oppstår.

ISO 9001-standarden er en internasjonalt anerkjent og generell standard som kan brukes innen alle næringsområder. Den ble utviklet av ISO (den Internasjonale Organisasjon for Standardisering) for å fastsette internasjonale krav til et ledelsessystem for kvalitet.

Aas-Jakobsen Trondheim har derfor gjennomført en prosess med sertifisering som har ledet til at vi nå også kan dokumentere at styringssystemet tilfredsstiller kravene gitt i «Ledelsessystem for kvalitet – Krav NS-EN ISO 9001:2015».

Ledelsen i firmaet har ansvaret for og påser at bedriften har et styringssystem som tilfredsstiller alle relevante krav fra oppdragsgiverne, myndigheter og andre interessenter. Dette innebærer også ansvaret for at styringssystemet er implementert og under kontinuerlige forbedringsprosesser.

KONTAKTPERSON

Ola Garli
Daglig leder
olg@aajt.no
+47 905 31 757