Aas-Jakobsen Trondheim AS er et rådgivende ingeniørfirma innenfor fagområdene byggeteknikk, byggeledelse og prosjektadministrasjon. Selskapet ble etablert oktober 1990 som et selvstendig aksjeselskap med aksjemajoritet hos morselskapet Aas-Jakobsen AS og øvrige aksjer fordelt blant de ansatte. Aas-Jakobsen Trondheim har et tett samarbeid med sitt morselskap. I de første driftsårene var samarbeidet av viktig betydning for selskapet med blant annet fellesprosjekter i forbindelse med vegutbygging til Lillehammer-OL, utbygging av Gardermobanen, Skøyen stasjon og forlengelsen av Østensjøbanen med Mortensrud kollektivterminal i Oslo og utbygging av E39 fra Klett – Bårdshaug (Orkdalsvegen).

I de senere årene har Aas-Jakobsen Trondheim vært en sentral aktør innen store integrerte samferdselsprosjekter.

Selskapets største oppdragsgivere har vært Statens vegvesen, Bane NOR (tidl. Jernbaneverket) og Avinor. I 2010 ble Miljøpakken opprettet i Trondheim og for dem har vi utført flere større tverrfaglige prosjekter som Rv 706 Stavne, E6 Melhus – Trondheim, Bromstadvegens forlengelse og ikke minst Rv 706 Nydalsbrua med tilknytninger. Videre har vi også prosjektert E6 Helgeland Nord, som var en vegutviklingskontrakt, deler av E6 Helgeland Sør og vi arbeider nå også E6 Helgeland, Svenningelv – Lien. For Nye Veier har vi prosjekteret totalentreprisekontrakten E6 Kolomoen – Arnkvern og vi prosjekterer nå E6 Kvithammar – Åsen som med en kontraktssum på ca. 5,6 milliarder kroner eks. mva er den største kontrakten til Nye Veier.

Innen byggeteknikk har totalentrepriser blitt en mer og mer vanlig kontraktsform i Midt-Norge. Da blir vi engasjert av totalentreprenører for å utføre prosjekteringsoppdrag for dem. Vi har prosjektert alle typer bygningskonstruksjoner som kontorbygg, industrianlegg, boligblokker, helse- og omsorgssenter, hoteller, idrettshaller med mere for totalentreprenører.

En viktig grunn til at Aas-Jakobsen Trondheim har klart seg som selvstendig selskap, er den kultur som har utviklet seg gjennom mange år.

Den er basert på høy faglig kompetanse, ansvarsbevissthet og nøkternhet. Disse holdningene går som en rød tråd gjennom selskapets historie.

Evnen til å løse kompliserte prosjekter kombinert med stor arbeidskapasitet, kreativitet og praktisk sans var grunnelementene selskapet ble bygd på. Denne kulturen gjør seg sterkt gjeldende hos alle ansatte og det er viktig å være klar over at dette er en arv som vi fører videre.

Selskapet består i dag av ca. 40 høyt kvalifiserte medarbeidere med erfaring fra de fleste fagområder innen byggeteknikk.

KONTAKTPERSON

Ola Garli
Daglig leder
olg@aajt.no
+47 905 31 757