Sammen lager vi gode løsninger som setter varige spor

Aas-Jakobsen Trondheim er et ledende rådgiverselskap innen bygg og anlegg, med spesialfelt innen byggeteknikk og tverrfaglig kompetanse.

Vi søker komplekse prosjekter med faglige og tverrfaglige utfordringer. Vårt mål, det beste resultatet for kunden, oppnår vi med høy kompetanse og kvalitet i alle ledd.

Vår prosjekter er i hovedsak i Midt-Norge, men vi utfører også prosjekter i øvrige deler av Norge. Vi utfører både små enkle prosjekter og store komplekse og gjerne tverrfaglige prosjekter. Flerfaglige prosjekter krever høy kompetanse for alle fagfelt.

Vi tilfører denne kompetansen ved samarbeid med de mest kompetente selskapene innen sine fagfelt, samtidig som vi selv har tverrfaglig kompetanse som sikrer helhetlige løsninger.

Med ca. 40 ansatte er vi store nok til å være det ledende fagmiljøet innen byggteknikk i Midt-Norge, samtidig er vi ikke større enn at vi har en lettbent og effektiv organisasjon som også takler de små oppdragene raskt og effektivt.

Sammen med ViaNova Trondheim og Selberg Arkitekter har vi et tverrfaglig nettverk med ca. 90 ansatte. Selskapene har til sammen bred kompetanse innen planlegging og prosjektering. Vi holder til i felles lokaler på Sluppen i Trondheim.

KONTAKTPERSON

Ola Garli
Daglig leder
olg@aajt.no
+47 905 31 757