Nyprosjektering av bruer

Stål
Aas-Jakobsen Trondheim prosjekterer alle typer stålkonstruksjoner innen firmaets forretningsområder i henhold til gjeldende dimensjoneringsstandarder. I prosjekteringen benyttes anerkjente ståldimensjoneringsverktøy i tillegg til egenutviklede programmer. Aas-Jakobsen Trondheim har prosjektert buebruer, fagverksbruer og bjelkebruer i stål.

Betong
Aas-Jakobsen Trondheim prosjekterer alle typer betongkonstruksjoner i henhold til gjeldende dimensjoneringsstandarder. Det brukes spesialutviklede dimensjoneringsverktøy, både eksternt utviklet samt av vårt moderfirma Aas-Jakobsen i Oslo. Eksempelvis har de utviklet NovaDesign, et generelt betongdimensjoneringsprogram. Aas-Jakobsen Trondheim har prosjektert kassebruer, bjelkebruer, platebruer, skredoverbygg og underganger i betong. For tiden prosjekterer vi skråstagbru/ekstradosed bru over Nidelva ved Sluppen i Trondheim.

Samvirke
Samvirkebruer er bruer der stål og betong virker sammen. Eksempel på dette er kassebruer med ståltrau og betongdekke samt bjelkebruer med stålbjelker og betongdekke. Aas-Jakobsen Trondheim har prosjektert et stort antall bruer av denne typen.

Tre
Trebruer har blitt populære i Norge de senere år på grunn av god estetikk og miljøfordeler. Aas-Jakobsen Trondheim har prosjektert en rekke buebruer og platebruer i limtre over Rørosbanen og Dovrebanen for Bane NOR. Videre har vi prosjektert platebruer, buebruer, sprengverksbruer og bjelkebruer i limtre for Statens vegvesen.

MARKEDSOMRÅDE

BRU

KONTAKTPERSON

Rolf Mære
Avdelingsleder samferdsel
ram@aajt.no
+47 995 05 725