By 15.08.2019 No Comments

Fokus på bærekraft er viktig for å møte dagens og fremtidens utfordringer knyttet til blant annet klima og miljø. Som rådgiver innen bygg og anlegg har vi fokus på blant annet å optimalisere prosjekterte løsninger for å redusere materialbruken og å velge riktig materiale for formålet.

Aas-Jakobsen Trondheim har nylig bidratt i arbeidet med forskningsrapporten «Klimagassregnskap av tre- og betongkonstruksjoner» som sammenligner bruken av prefabrikkerte betonglementer og trevirke som bærende konstruksjon i kontorbygninger. Rapporten, som Østfoldforskning har utarbeidet på vegne av Betongelementforeningen, viser en studie av klimagassregnskap. Studien tar for seg en kontorbygning med grunnflate på 50,4 x 15,9 m og med høyde på 4, 8 og 16 etasjer. Kontorbyggene er oppført med både prefabrikkert betongkonstruksjon og trekonstruksjon som hovedmateriale, og beregningene er basert på oppføring i Trondheim og Kristiansand.

Rapporten konkluderer med at det i en livssyklusvurdering ikke er empirisk grunnlag for å hevde at tre generelt er mer miljøvennlig enn betong.

Illustrasjon fra forskningsrapporten (Østlandsforskning)

– På generell basis kan man si at tiltak rettet mot reduksjon av totalt materialforbruk for hele leveransen ser ut til å være minst like effektive som tiltak ensidig rettet mot bruk av materialer med lave klimagassutslipp. Med andre ord er det stor klimaeffekt av å utfordre bestillere til å benytte optimale konstruksjoner som gir maksimal bæring og bruksegenskaper med minimum mengde materialer enten det gjelder betong, tre eller andre materialer, skriver Østfoldforskning i rapporten.

Du kan lese mer om denne saken på bygg.no og rapporten i sin helhet finner du her.