AKTUELT

Signert kontrakt Nidarvoll og Sunnland skoler med idrettshaller

Etter en samspillsfase fattet bystyret i Trondheim 25. mars et utbyggingsvedtak for Nidarvollprosjektene, og mandag signerte Skanska den største entreprisekontrakten noensinne for Trondheim kommune.

Trondheim kommune og Skanska har sittet i samspill siden høsten 2020 og videreutviklet Nidarvollprosjektene. Nå starter snart byggefasen med oppstart for rehabiliteringssenteret i slutten av juni, mens arbeidet med å bygge skolene og flerbrukshallen begynner i september. Rehabiliteringssenteret overleveres i april 2023, mens overleveringen av skolene skjer i november samme år. Avtalen om bygging mellom Trondheim kommune og Skanska ble signert på mandag og kontraktssummen er 781 millioner kroner uten merverdiavgift, skriver entreprenøren i en pressemelding.

Nidarvollprosjektene omfatter Nidarvoll og Sunnland skoler med idrettshall, og Nidarvoll rehabiliteringssenter. Det nye skolebygget etableres som en sammenhengende bygningsmasse, men skal huse to enheter, en barneskole og en ungdomsskole.

Vi gratulerer Skanska med signering av den største entreprisekontrakten noensinne for Trondheim kommune. Aas-Jakobsen Trondheim har bistått Skanska i samspillsfasen, og er nå godt i gang med detaljprosjekteringen av Nidarvoll og Sunnland skoler med idrettshaller med samlet areal på 14 800 m². Vi ser fram til videre godt samarbeid med Skanska og byggherren.

Les mer på bygg.no