By 14.03.2019 No Comments
14.03.2019

Oppdatering fra E6 Kolomoen – Arnkvern

Det bygges for fullt på prosjektet E6 Kolomoen – Arnkvern.

Bildet viser status på arbeidene i Åkersvika vegkryss (pr. februar 2019) hvor den gamle brua for riksvei 25 over E6 som fortsatt er i bruk skal erstattes med en planskilt  rundkjøring som består av to nye bruer over E6. I tillegg er det fire kulverter og én gangbru som ivaretar syklende og gående i området samt en rekke støttemurer. Kryssområdet er setningsutsatt og nesten alle konstruksjonene er fundamentert på stålkjernepeler til berg.

Prosjekt E6 Kolomoen-Arnkvern Åkersvika vegkryss.png

Det er generelt utstrakt bruk av 3D-verktøy i prosjektet og alle fag leverer arbeidsgrunnlag som 3D-modeller som også deles i samhandlingsverktøyet Novapoint Quadri. Dette er et viktig verktøy for kommunikasjon og samhandling mellom alle fag, også mot entreprenør og byggherre.

I dette prosjektet leverer Aas-Jakobsen Trondheim totalt syv modellbaserte (såkalt «tegningsløse») konstruksjonsleveranser hvor all informasjon knyttet til form/geometri, armering, produkter og krav til utførelse er integrert i én modellbasert leveranse. Denne består av en komplett 3D-modell av konstruksjonen med noe tilhørende følgeinformasjon. Det er morsomt og interessant å være på lag med en så fremoverlent entreprenør og dette er et av de første prosjektene i landet hvor modellbaserte leveranser kommer til utførelse.

Bildet viser et utsnitt av modellen for østgående overgangsbru i Åkersvika vegkryss.

Prosjekt E6 Kolomoen-Arnkvern Åkersvika vegkryss bru.png

Aas-Jakobsen Trondheim står for prosjekteringsledelsen i tillegg til at vi prosjekterer alle konstruksjonene på den nordre delen av prosjektet og noen av konstruksjonene på den søndre delen. Totalt dreier det seg om ca. 35 konstruksjoner av varierende type og størrelse. Hæhre Entreprenør er totalentreprenør på prosjektet og byggherre er Nye Veier. Prosjektet skal være ferdigstilt sommeren 2020.

Under er en animasjon som viser hvordan det nye anlegget vil bli.

KONTAKTPERSON

Ola Garli
Daglig leder
olg@aajt.no
+47 905 31 757