By 01.02.2019 No Comments
01.02.2019

Vi gratulerer Statens vegvesen og hele Trøndelag med ny E6 Trondheim-Melhus!

Mandag 4. februar 2019 er det offisiell åpning av ny E6 mellom Trondheim og Melhus. Samferdselsminister Jon Georg Dale foretar den offisielle åpningen.

Aas-Jakobsen/Vianova-nettverket har stått for prosjekteringen av det nye veganlegget.

Prosjektet omfatter blant annet:

  • 8,1 km firefelts E6 med planskilte kryss hovedsakelig i dagens trasé
  • Toplanskryss på Klett med E39
  • Ombygging av dagens toplanskryss på Sandmoen
  • Nytt toplanskryss på Hårstad ved forbrenningsanlegget
  • 6,2 km gang- og sykkelveger
  • 4,6 km fylkesveger og lokalveger
  • Viltovergang sør for Sandmoen
  • 7,2 km støytiltak og av dette 4,2 km støyskjermer

KONTAKTPERSON

Ola Garli
Daglig leder
olg@aajt.no
+47 905 31 757