By 14.12.2018 No Comments
14.12.2018

Nye E6 Trondheim – Melhus åpnet for firefelts trafikk og 100 km/t!

Datoen for åpning for firefelts trafikk på nye E6 mellom Tiller og Melhus er fremskyndet fra slutten av januar 2019 til 19. desember 2018.

I løpet av anleggsperioden har stadig nye deler av ny E6 blitt tatt i bruk, men i hovedsak begrenset til to felt i gangen. Nå blir det altså tofelts trafikk i begge retninger og fartsgrense 100 km/t! Dette vil bidra til å øke fremkommenligheten betraktelig og det er nok mange som har sett frem til denne milepælen. Strekningen er den eneste i trøndelag som er god nok til å klassifiseres som fullverdig motorveg.

Aas-Jakobsen Trondheim er hovedkonsulent på prosjektet og har i tillegg stått for prosjekteringen av de ca. 40 konstruksjonene.

Les mer om saken på Miljøpakkens hjemmeside!

Oversikt.jpg

Foto: Miljøpakken

KONTAKTPERSON

Ola Garli
Daglig leder
olg@aajt.no
+47 905 31 757