AKTUELT

Nydalsbrua ut på anbud!

Hovedentreprisen for Nydalsbrua, den nye brua over Nidelva på Sluppen, legges nå ut på anbud.

Entreprisen inkluderer også tilhørende konstruksjoner og veganlegg, blant annet:

  • 1,2 km ny riksveg 706
  • 2,15 km ramper
  • 570 m sekundærveger
  • 2,3 km gang- og sykkelveger
  • 14 konstruksjoner
  • 160 m tunnel, som skal være forberedelser til Byåstunnelen (portal og to løp på 80 m)

Aas-Jakobsen Trondheim er hovedkonsulent for dette viktige prosjektet i Trondheim og vi utfører planleggingen i tett og godt samarbeid med våre samarbeidspartnere i Aas-Jakobsen/ViaNova-nettverket.

Kostnadene for dette prosjektet er beregnet til totalt ca. 1,2 milliarder kroner, hvor staten vil bidra med 855 millioner. Resten skal finansieres av Miljøpakken gjennom bompenger.

Tiden frem til årsskiftet er satt av til kontrahering av entreprenør. Forventet byggestart er i løpet av mars 2020.