AKTUELT

Nydalsbrua – ny milepæl nådd!

Det er høy aktivitet i forbindelse med Nydalsbrua i Trondheim. Prosjektet er et av de største i Miljøpakken med en kostnadsramme på 1,4 milliarder kroner. Nydalsbrua blir 183 meter lang brua med et 55 meter høyt, skråstilt tårn. blir et nytt landemerke i Trondheim.

I tillegg til brua skal følgende bygges:
– Ny Osloveg: Ca. 1,2 km
– To nye bruer over Leirelva (Leirosbrua Nord og Leirosbrua Sør)
– Eksisterende Sluppen bru opprustes og blir dedikert gang- og sykkelbru
– Sykkelveg med fortau: Ca. 1,7 km sykkelanlegg med høy standard.
– Tunnelportaler for den fremtidige Byåstunnelen

I månedsskiftet juni/juli 2022 ble en ny milepæl i prosjektet nådd da entreprenør Skanska gjorde unna den største støpen i prosjektet. Rundkjøringslokket som er en del av hovedbrua er bygd opp av ca. 360 tonn armering og 2700 m3 betong og ble støpt ut over en tidsperiode på ca. ett og et hlavt døgn. Totalt 360 lass betong måtte til.

Miljøpakken dokumenterte prosessen med blant annet drone. Se mer her!