AKTUELT

Ny milepæl nådd på E6 Kvithammar – Åsen

Ny milepæl nådd på E6 Kvithammar – Åsen

Detaljregulering av E6 Kvithammar-Åsen, parsell Levanger kommune, ble i mi vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og høring. Med dette er en viktig milepæl på vei mot anleggsstart tilbakelagt. I den forbindelse har Aas-Jakobsen/Vianova-nettverket utarbeidet en animasjonsfilm for byggherre Nye Veier.

Filmen viser hvordan den nye E6-en blir. Aas-Jakobsen Trondheim er hovedkonsulent på dette prosjektet og står for prosjekteringsledelsen, prosjektering av tunneler og konstruksjoner på oppdrag for Hæhre Entreprenør.