AKTUELT

Markering av oppstart for Nydalsbrua

Samferdselsminister Knut Arild Hareide tok fredag 16. oktober 2020 første spadestikk på Nydalsbrua i Trondheim.

– Trondheim skal få en ny og vakker bru, og det er ikke vanskelig å se at det er stort behov for dette prosjektet. Dette handler om å få til nye og bedre løsninger, og legge bedre til rette for både bilister, gående og syklende, sa Hareide.

Prosjektet omfatter ny Sluppen bru (Nydalsbrua), og tilknytningene til vegnettet på begge sider av elva, både det som finnes i dag og det fremtidige vegnettet. Nydalsbrua skal bygges som kombinert skråkabel og kassebru med fire kjørefelt. Brua skal tilknyttes rundkjøring på begge sider.

Det er valgt en toplans kryssløsning på vestsiden av Nydalsbrua. Her skal det bygges en oval rundkjøring tilknyttet brua i øvre plan. Påkjøringsrampene til rundkjøring bygges som slakkarmerte platebruer.

Prosjektet omfatter også bygging av ca.1,4 km ny tofelts veg med vegbredde 9 meter.

Rv.706 Oslovegen skal krysse Leirelva på to plasser. Her må det bygges to stk. platebruer, Leirosbrua nord og Leirosbrua sør. Begge skal bygges som spennarmerte platebruer. Leirosbrua nord er ca. 100 meter fordelt på fem akser, og Leirosbrua sør er ca. 50 meter fordelt på 3 akser.

For å stabilisere skråning mot dovrebanen skal det settes opp en 170 meter lang rørspuntkonstruksjon.

Skanska skal bygge det nye veganlegget og prosjektet har en forventet sluttkostnad på om lag 1,4 milliarder kroner.

Les mer her.