By 02.11.2018 No Comments
02.11.2018

Fremgang på E6 Trondheim – Melhus

Arbeidet på E6 Trondheim – Melhus skrider frem og E6 blir stengt mellom Klett og Sentervegen (Tiller) fra fredag 2. november kl. 19 til mandag 5. november kl. 06. Når E6 åpner igjen mandag morgen er det mye nytt for trafikantene.

Toplanskrysset E6/E39 er tilnærmet ferdig og skal tas i bruk og E6 legges over i ny 5,5 kilometer lang trase fra Ekrabrua sør for Klett til Tiller. Med disse omleggingene vil trafikken på hele den nye E6-strekningen fra Melhus til Tiller gå i ny nordgående trase, og uten rundkjøringer. Det har vært en del kø i lang tid på grunn av anleggsarbeidet. Med disse endringene håper vi trafikkflyten vil bedre seg!

Les mer på hjemmesiden til Miljøpakken

Foto: Miljøpakken

KONTAKTPERSON

Ola Garli
Daglig leder
olg@aajt.no
+47 905 31 757