AKTUELT

Endelig er Nydalsbrua åpnet for trafikk!

«Dette er en etterlengtet dag!» uttalte avtroppende fylkesordfører Tore O. Sandviks da Nydalsbrua og tilstøtende veier ble åpnet – og dét kan vi si oss enige i! Åpningen skjedde på dagen tre år etter at daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide tok det første symbolske spadetaket.

Nydalsbrua er 183 meter lang og her et skråstilt tårn på 55 meter. Tårnet er nå blitt et nytt landemerke i Trondheim når man kommer inn mot byen fra sør, men  prosjektet omfatter også mye mer enn selve brua. Det er gjort omfattende oppgraderinger av veiene rundt. En strekning på 2,1 kilometer av Osloveien er fornyet og det er bygget tilførselsbruer til rundkjøringslokket foran tunnelåpningene pfor den fremtidige Byåstunnelen. I tillegg er det etablert en ny påkjøringsrampe til sørgående E6 i Okstadbakken. Det er også bygget 700 meter en ny sykkelvei med fortau mellom Nidelva og Osloveien. Tunnelåpningene for den fremtidige Byåsentunnelen ble sprengt 77 meter innover i forbindelse med etablering av forankringskammeret for kablene.

Den gamle Sluppen bru, som var bygget på fundamentene til en tidligere jernbanebru fra 1864, vil bli bevart og oppgradert til en gang- og sykkelbro, selv om dette arbeidet ikke inngikk i kontrakten med Skanska. Nydalsbrua ble bygget i åtte seksjoner på 8,5 meter hver, til sammen ni seksjoner.

Anlegget ble utrolig flott, se bare på disse bildene fra Skanska v/Roar Bech!