AKTUELT

Elementmontasje på Vollselvbruene i gang!

Prosjektet E6 Kvithammar-Åsen skrider stadig framover og nye milepæler nås. I slutten av oktober ble de første betongelementene på det som skal bli Vollselvbruene heist inn og montert på landkaret i sør og første pilar (akse 2). Vollselvbruene er basert på en normert brutype med spennarmerte betongbjelker i samvirke med et plasstøpt dekke, beskrevet i SVV håndbok V426. Men der håndboken kun gjelder for ettspenns bruer, har Vollsebruene hele 10 spenn. Over søyleakser støpes bjelkene sammen, slik at man får et kontinuerlig system. Brulengden er ca. 350 m.

Vollselva bruer er en del av prosjektet E6 Kvithammar – Åsen, som er en totalentreprise hvor Hæhre er entreprenør og Nye Veier er byggherre. Aas-Jakobsen Trondheim er hovedkonsulent for Hæhres rådgivergruppe og ivaretar byggeteknikk. Det skal bygges en nord- og en sørgående bru for kryssing av Vollselva og Nordlandsbanen