AKTUELT

E6 Kolomoen – Arnkvern ferdigstilt!

E6 Kolomoen – Arnkvern ble åpnet i sin helhet 1. juli 2020 og det ble åpnet for trafikk og 110 km/t i hele anlegget. Prosjektet har bestått av bygging av 20 kilometer firefelts motorvei på E6, i tillegg til tre kilometer med lokalvei og 5,2 kilometer gang- og sykkelvei. Det er bygd ny firefeltsvei for rv. 25 ved Midtstranda i Hamar.

Prosjektdirektør i E6 Nye Veier Innlandet, Øyvind Moshagen fastslår i et intervju med Byggeindustrien at et tett og godt samarbeid i prosjektet har vært nøkkelen for bygge mye vei på kort tid.


Åkerkrysset, det mest trafikkerte krysset i Innlandet, fremstår som en spektakulær konstruksjon. Dronefoto: Geoplan 3D

-Et godt og tett samarbeid med entreprenøren har vært helt avgjørende. Det har vært tydelige roller og god dialog med myndighetene. Vi har bygd gjennom verneområdet i Åkersvika uten uhell og miljøskader. Det har vært stilt svært strenge krav til anleggsarbeidet i dette området, sier han.

Nye Veier har hatt en klar målsetting om at de utførende skal strekke seg mot modellbasert bygging. Prosjektleder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør mener det her skjedd en stor utvikling på dette området i løpet av årene byggingen av Kolomoen-Arnkvern har pågått.

– I dette prosjektet har det vært viktig for oss å ta begrensningene og føringene som har kommet fra myndighetene og byggherren på største alvor. Vi har hatt egne ytre miljøkoordinatorer i prosjektet, og det har vært strenge krav til stilleperioder, arbeidstider og sikring til drivstoffpåfylling i området. Jeg skal innrømme at det var både spennende og skremmende i starten, men når vi fikk definert kjørereglene, har vi løst gjennomføringen bra i dette krevede området, sier Roen.

Utbyggingen av Kolomoen-Arnkvern har ikke vært et stort fjellsprengningsprosjekt. Totalt er det sprengt cirka 370.000 kubikkmeter fjell i sørenden av traseen. I veilinja har det også vært mye alunskifer som har krevd bortkjøring til egnet deponi. Det er flyttet 1.500.000 kubikkmeter masser i veiprosjektet. Den store utfordringen i prosjektet har vært logistikken med et to mil langt anleggsområde med masseuttak helt i sør ved Kolomoen. Her har det vært lagret opp masser fra Fellesprosjektet til bruk for bygging av firefelts motorvei videre nordover.

– Dette har vært både en lærerik og fremgangsrik måte å jobbe på for de prosjekterende, fastslår prosjekteringsleder Hans-Petter Hansen i Aas-Jakobsen Trondheim. Han har ledet rådgiverkonstellasjonen som har bestått av Rambøll, Aas-Jakobsen/ViaNova-nettverket og NGI. Det har vært opptil 50 medarbeidere på prosjekteringssiden.

– Spesielt de sterke miljøinteressene i Åkersvika har blitt godt ivaretatt gjennom prosjektet. Miljøavtrykket i området er mindre enn det som opprinnelig var regulert, sier han.

Prosjekteringslederen fastslår at det i kontrakten har vært satt høye målsetninger om utvikling i prosjektet, med stort fokus på nytteverdier.

– Vi har ikke levert tradisjonelle tegninger i prosjektet, og det har vært utvikling av digital prosjekteringsinformasjon. Dette er ny teknologi som nå har blitt den nye standarden, sier han.

Les mer om prosjektet på bygg.no