By 09.11.2020 No Comments
09.11.2020

E6 Kolomoen – Arnkvern ferdigstilt!

E6 Kolomoen – Arnkvern ble åpnet i sin helhet 1. juli 2020 og det ble åpnet for trafikk og 110 km/t i hele anlegget. Prosjektet har bestått av bygging av 20 kilometer firefelts motorvei på E6, i tillegg til tre kilometer med lokalvei og 5,2 kilometer gang- og sykkelvei. Det er bygd ny firefeltsvei for rv. 25 ved Midtstranda i Hamar.

Prosjektdirektør i E6 Nye Veier Innlandet, Øyvind Moshagen fastslår i et intervju med Byggeindustrien at et tett og godt samarbeid i prosjektet har vært nøkkelen for bygge mye vei på kort tid.


Åkerkrysset, det mest trafikkerte krysset i Innlandet, fremstår som en spektakulær konstruksjon. Dronefoto: Geoplan 3D

-Et godt og tett samarbeid med entreprenøren har vært helt avgjørende. Det har vært tydelige roller og god dialog med myndighetene. Vi har bygd gjennom verneområdet i Åkersvika uten uhell og miljøskader. Det har vært stilt svært strenge krav til anleggsarbeidet i dette området, sier han.

Nye Veier har hatt en klar målsetting om at de utførende skal strekke seg mot modellbasert bygging. Prosjektleder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør mener det her skjedd en stor utvikling på dette området i løpet av årene byggingen av Kolomoen-Arnkvern har pågått.

– I dette prosjektet har det vært viktig for oss å ta begrensningene og føringene som har kommet fra myndighetene og byggherren på største alvor. Vi har hatt egne ytre miljøkoordinatorer i prosjektet, og det har vært strenge krav til stilleperioder, arbeidstider og sikring til drivstoffpåfylling i området. Jeg skal innrømme at det var både spennende og skremmende i starten, men når vi fikk definert kjørereglene, har vi løst gjennomføringen bra i dette krevede området, sier Roen.

Utbyggingen av Kolomoen-Arnkvern har ikke vært et stort fjellsprengningsprosjekt. Totalt er det sprengt cirka 370.000 kubikkmeter fjell i sørenden av traseen. I veilinja har det også vært mye alunskifer som har krevd bortkjøring til egnet deponi. Det er flyttet 1.500.000 kubikkmeter masser i veiprosjektet. Den store utfordringen i prosjektet har vært logistikken med et to mil langt anleggsområde med masseuttak helt i sør ved Kolomoen. Her har det vært lagret opp masser fra Fellesprosjektet til bruk for bygging av firefelts motorvei videre nordover.

– Dette har vært både en lærerik og fremgangsrik måte å jobbe på for de prosjekterende, fastslår prosjekteringsleder Hans-Petter Hansen i Aas-Jakobsen Trondheim. Han har ledet rådgiverkonstellasjonen som har bestått av Rambøll, Aas-Jakobsen/ViaNova-nettverket og NGI. Det har vært opptil 50 medarbeidere på prosjekteringssiden.

– Spesielt de sterke miljøinteressene i Åkersvika har blitt godt ivaretatt gjennom prosjektet. Miljøavtrykket i området er mindre enn det som opprinnelig var regulert, sier han.

Prosjekteringslederen fastslår at det i kontrakten har vært satt høye målsetninger om utvikling i prosjektet, med stort fokus på nytteverdier.

– Vi har ikke levert tradisjonelle tegninger i prosjektet, og det har vært utvikling av digital prosjekteringsinformasjon. Dette er ny teknologi som nå har blitt den nye standarden, sier han.

Les mer om prosjektet på bygg.no

KONTAKTPERSON

Ola Garli
Daglig leder
olg@aajt.no
+47 905 31 757