AKTUELT

E6 Helgeland nord nominert til Årets Anlegg 2019

Gjennom hele høsten har juryen arbeidet med å nominere kandidatene for prisene Årets Bygg og Årets Anlegg 2019, og det er nå klart at prosjektet E6 Helgeland nord er en av tre nominerte innenfor kategorien Årets Anlegg. Hvem som stikker av med seieren offentliggjøres på Byggegallaen 25. mars.

Juryen består av:
Kjersti Folvik (Aspelin Ramm)
Per-Arne Horne (DiBK)
Heidi Berg (Trimble)
Harald Martin Gjøvaag (Selvaag Bolig)
Kari Sandberg (EBA)
Arve Brekkhus (Byggeindustrien/bygg.no)
Lene Eikefjord (Byggenæringens Mediesenter)

Juryleder Kjersti Folvik drar spesielt frem godt samarbeid, det å ta i bruk nye digitale hjelpemidler, bærekraft og et godt HMS-arbeid som viktige kriterier vektlagt av juryen.

I vår presentasjonen av prosjektet for juryen ble samspillet mellom rådgiver, entreprenør og byggherren trukket spesielt fram. Særlig med tanke på at man på drøyt fire år har prosjektert, omregulert og bygd 63 km ny E6 med stor samfunnsmessig betydning.

Les mer om saken på bygg.no.

Les mer om prosjektet her.