AKTUELT

Nominert til Byggenæringens Klimapris 2022!

Aas-Jakobsen-ViaNova-nettverket sammen med NGI og LNS er nominert som en av fire til byggenæringens klimapris. Nominasjonen er på bakgrunn av Statens vegvesens prosjekt E6 Svenningelv-Lien og løsningen for bygging av høyhastighets veg på myr, som har et vesentlig redusert klimagassutslipp i forhold til tradisjonell metode.

Byggenæringens Klimapris skal initiere innovasjon, og bidra til utviklingen av praktiske verktøy og løsninger for å redusere bygg- og anleggsnæringens klimaavtrykk. Prisen er etablert og tildeles av Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBA O). Vi har blitt nominert til denne prisen fordi denne utradisjonelle metoden å bygge vei over myr på hindrer at myra masseutskiftes. Og ved å gjøre dette tiltaket sparer vi prosjektet for et klimagassutslipp på ca. 13 500 tonn CO2 eq. Dette tilsvarer ca. 90 % av alt utslipp pga. materialproduksjon i hele prosjektet, eller ca. 150 000 flyturer t/r Trondheim – Oslo.

Statens vegvesen, byggherren i prosjektet, jobber seriøst med bærekraft og reduksjon av klimagassutslipp som en del av sin virksomhetsstrategi. Løsningen for bygging av veg over myr ble presentert for byggherren i tilbudsfasen og var ifølge dem den klart mest miljøvennlige måten å krysse denne myra på. Statens vegvesen premierte løsningen gjennom tildelingskriteriene i konkurransen noe som bidro til at LNS, til tross for at de ikke var billigste tilbyder, vant oppdraget. Dette er et godt eksempel på at både konkurranseform og et tett og godt samarbeid mellom byggherre, totalentreprenør og prosjekterende er nødvendig for å legge til rette for utvikling av nye løsninger i tråd med bærekraftsmålene.

Nettverket har også brukt mye tid på utvikling av verktøy som visualiserer klimagassutslippet fra myra og andre arealbeslag i modell. Dette har vært viktig for å skape oppmerksomhet rundt løsningen. Det har ført til at mange har fått øynene opp for denne måten å bygge vei over myr på, og den betydelige effekten det har på klimagassregnskapet. Oppmerksomheten har blant annet ført til reportasje på NRK og flere henvendelser fra Statens Vegvesen, Miljødirektoratet, andre rådgivere og entreprenører. Og nå en nominasjon til byggenæringens klimapris.

Vinneren av prisen vil bli offentliggjort på byggenæringens klimakonferanse i Oslo den 29.11.2022.