AKTUELT

Besøk i det som blir Trøndelags lengste tunnel

Et halvt år med hektisk prosjekteringsaktivitet og stadig økende anleggsvirksomhet er tilbakelagt på E6 Kvithammar-Åsen. Byggeplanskontrakten ble signert før jul, og er den største veikontrakten så langt både for totalentreprenør Hæhre, byggherre Nye Veier og Aas-Jakobsen/ViaNova-nettverket som rådgivere.

Aas-Jakobsen Trondheim er hovedkonsulent på oppdraget for Hæhre, og vi har ansvar for prosjektering av konstruksjoner, tunnel, elektromodellering og prosjekteringsledelse. Sammen på laget har vi med oss våre faste samarbeidspartnere som er ViaNova, NGI, Selberg, ERA Geo, Sweco m.fl.

Med aktiv bruk av modellmodenhetsindeks (MMI) og en solid bemanning har vi klart å levere ca. 250 modeller og 120 tegninger som grunnlag for Hæhres arbeider i oppstartsfasen. MMI benyttes for å kommunisere usikkerheter i prosjekteringen og gjør at vi kan levere et arbeidsgrunnlag tidligere enn vanlig. Hæhre er nå godt i gang med driving av den lengste tunnelen på prosjektet, Forbordsfjelltunnelen.

For hver uke som går driver Hæhre seg ca. 60 m lengre inn i Forbordsfjellet fra hver side. Til nå har de sprengt og gravd seg 1500 meter inn i fjellet siden februar fordelt på fire stuffer. Med sine 6,1 km blir Forbordsfjelltunnelen Trøndelags lengste tunnel. Totalt i prosjektet skal det til slutt bli ca. 22 000 meter tunnel fordelt på to løp.

I tillegg til tunneldriving er entreprenøren i gang i nær sagt alle dagsonene. Der pågår det blant annet omfattende geotekniske tiltak for å få tilstrekkelig stabilitet for en ny og sikker 4-felst E6 gjennom Trøndelag.

Du kan lese mer om prosjektet i denne artikkelen i Adressa (krever abonnement).

Foto: Leif Arne Holmen, Adresseavisen