By 05.07.2019 No Comments

Tradisjon tro har vi tre studenter som arbeider hos oss i sommer. Alle studerer bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Én starter i fjerde klasse til høsten og to starter i femte.

I friskt trøndersk sommervær var vi på befaring på prosjektene Risvollan Helse- og velferdssenter (HENT) og Melhustunet – Boligblokker (Consto) samt befarte deler av E6 Melhus – Trondheim.

Befaringen ble avsluttet med pizza og hyggelig samvær på Frati.