By 26.03.2019 No Comments
26.03.2019

Aas-Jakobsen Trondheim med på nye E6 Kvithammar – Åsen

Hæhre Entreprenør, Aas-Jakobsen Trondheim og resten av nettverket går videre til konkretiseringsfasen for bygging av ny E6 mellom Kvithammar og Åsen.

Den 19 km lange strekningen bygges som firefelts motorvei med fartsgrense på 110 km/t. Prosjektet inkluderer fire tunneler, alle med doble tunnelløp. Blant dem er Forbordsfjelltunnelen som vil bli Midt-Norges lengste tunnel (7,8 km). Ny E6 legges utenom det trange og rasfarlige Langstein.

Sammen med Nye Veier, berørte kommuner og andre interessenter, skal Hæhre Entreprenør og gruppen med rådgivere gjennom integrert samhandling utvikle, optimalisere og utarbeide reguleringsplan for E6-utbyggingen før byggestart av totalentreprisen. Det foreligger kommunedelplan på strekningen.

Nye Veier tar sikte på byggestart i siste halvdel av 2020 og veien skal etter planen være ferdig i 2025/2026.

E6 Kvithammar-Åsen oversikt.png

Les mer her!

KONTAKTPERSON

Ola Garli
Daglig leder
olg@aajt.no
+47 905 31 757